تلفن : 02188841825

کیوآر پنل
کیوآرپنل پرسنلی و رزومه چیست ؟

يکي ديگر از پنلهاي کاربردي پنل پرسنلي يا رزومه هست که شرکتها مي توانند براي هر يک از پرسنل خود يا نمايندگان خود کيوآرپنل ايجاد کنند و به آنان هويت، رسميت و اعتبار ببخشند. اين اعتباربخشي به ويژه در بين بازاريابان يک مجموعه بسيار حائز اهميت است و مخاطب نسبت به آن بازارياب يا ويزيتور که داراي کيوآر پرسنلي است يک حس بهتري از بعد اعتمادسازي دارد و همينطور براي درست کردن رزومه براي عزيزاني که نياز به تهيه رزومه براي ارائه به سازمان يا مجموعه اي دارند و يا براي معرفي خود و استخدام بايد سي وي کاملي را از خود ارائه دهند بسيار کاربردي و موثر است.

نمونه کارهای کیوآرپنل پرسنلی و رزومه

ساخت پنل براي هر يک از پرسنل خود يا نمایندگان

مشتریان ما

تنها با یک کلیک به راحتی منوی دیجیتال خود را بسازید!