توضیحات : شرکت دفع آفات البرز بهسم با هدف تولید انواع سموم دفع آفات نباتی و کودهای کشاورزی در سال 1386 در زمینی به مساحت 30000 مترمربع، مشتمل بر آزمایشگاه، سالن های تولید، سالن های بسته بندی و انبارهای فنی ن بیشتر بدانید

طراحی و اجرا توسط رسانه دیجیتالی راتاهو

M.irani 09121793069

Design By: ratahoo.com © 2019